Tööpakkumine logopeedile

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi

logopeedi (1,0 kohta) ametikoha täitmiseks.

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata

hiljemalt 13.01.2020 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil mesimumm@polva.ee või paberkandjal

Põlva Lasteaed Mesimumm, Lina 13, Põlva 63308

Täiendav info 5695 4816.


KUNDIOTSMISE LUGU

Keelepesa õpetajad esinesid võro keele nädala raames etendusega "Kundiotsmise lugu".

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 12. novembril, kell 17.00 õppealajuhataja ruumis.

Päevakord:

1.     Hoolekogu kokkuvõte eelmise õppeaasta tegevuste kohta.

2.     Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

3.     Hoolekogu tööplaan 2019/2020.

4.     Laste arvu suurendamine sõimerühmades Piibeleht ja Karikakar.Arhiiv