Valvelasteaiad 2021.aasta suvel

Väljavõte Põlva Vallavalitsuse 07.04.2021 nr 2-3/155 korraldusest Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2021. aasta suveperioodil:

2. Määrata lasteasutuste personali puhkuseperioodil valvelasteaiaks:

2.1. Põlva Lasteaed Pihlapuu 28. juunist – 25. juulini tööpäeviti kella 7.00–18.00;

2.2. Põlva Lasteaed Mesimumm 26. juulist – 8. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00;

 2.3. Põlva Lasteaed Lepatriinu 9. augustist – 22. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00.

Lasteaedade sulgemise perioodil on lapsevanemale tagatud võimalus kasutada lasteaiakohta valvelasteaias.

Valvelasteaias koha saamiseks tuleb esitada digiallkirjastatud vormikohane avaldus Põlva Lasteaed Pihlapuu õppealajuhatajale (e-mail: mari-liis@pihlapuu.ee) hiljemalt 15. mail.