Logopeedi ja muusikaõpetaja konkurss

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI (1,0)

ja MUUSIKAÕPETAJA (1,0) ametikohtade täitmiseks.

Konkursil osalemiseks esitada kandidaatidel avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 01.09.2016 digitaalselt allkirjastatuna

e- aadressil mesimumm@polva.ee või paberkandjal aadressil Põlva Lasteaed Mesimumm, Lina 13, 63308 Põlva.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Täiendav info

Maire Toomemets

direktor

tel 5695 4816