Infoseminar "Õppimisvõimalustest täiskasvanuna"

Täna, 26. veebruaril, Mesimummi muusikasaalis infoseminar lasteaia personalile, lastevanematele algusega kell 13.00.

Anname ülevaate: täiskasvanute õppimisest Eestis, väikelaste vanemate hariduslikust olukorrast, õppimisvõimalustest. Näitame videoid edulugudest, arutleme koos, kuidas saaksime inimesi teavitada ja mõtlema panna oma haridustee jätkamise üle.

Loodame osalejate kaudu levitada infot lähedastele, sõpruskonnale - keegi teab kedagi, kes teab kedagi. 

Sirje Plaks projektijuht ETKA Andras