Konkurss logopeedi ametikohale

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi

logopeedi (1,0)

ametikoha täitmiseks.

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata

hiljemalt 14.08.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil mesimumm@polva.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Mesimumm, Lina 13, Põlva 63308

Täiendav info 5695 4816.