Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2017.aasta suveperioodil