Koha kasutamine suvel valvelasteaias

Lasteaeda vastuvõtmise kord ütleb:
Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15.mail.
Tuletame meelde, et kui soovite valvelasteaias kohta kasutada, siis on vajalik esitada taotlus ja toimetada see isiklikult Lepatriinu lasteaeda.
Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel ja rühmades paberil.